LG gram đã giúp Trần Quang Đại trở nên “kool” như thế nào? Khám phá ngay nhé!