Bạn có biết rằng LG gram là “người đồng hành” trong một ngày dài năng động và "phong cách" của Chloe Nguyễn? Không tin ư, hãy khám phá những hình ảnh sau đây nhé!